โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
และนายกฤตติยะ อุทุมภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองธวัชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ วงจรไฟฟ้าอย่าง่าย
2. ฐานการเรียนรู้ วงจรชีวิตสัตว์
3. ฐานการเรียนรู้ สนุกกับแม่เหล็ก
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์