โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนานายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
2. ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
3. สนุกกับ science show

4. ชมท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์