กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา
กศน.อำเภอศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา

กศน.อำเภอศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

รูปภาพกิจกรรม กศน.อำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ