กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา กศน.อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา
วันที่ 21 มิ.ย.61  กศน.อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
- กิจกรรมกังหันลมซุปเปอร์แมน
- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

รูปภาพกิจกรรม กศน.อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์