กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาไทยเบื้องต้นนักเรียนกัมพูชา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาไทยเบื้องต้นนักเรียนกัมพูชา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสีนานวล วันที่ 23 มิถุนายน 2561
????????กิจกรรมฐานการเรียนรู้ The young Designer
????กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
????กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

ณ ห้องสีนานวล ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม