กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม