กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่26 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ฐานการเรียนรู้มหากาฬกับดักครอบจักรวาล
ฐานการเรียนรู้ Science Show
ฐานการเรียนรู้สะท้อนหักเห
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม