วันที่10 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา

ให้กับนักเรียนและครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนนักเรียน 65 คน ครู 7 คน

โดยมี นางโนรี บุษราคัม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด
โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ STEM ศึกษา
- ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง

- การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
- การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม