วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา ให้กับนักเรียนและครู
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนนักเรียน 77 คน ครูผู้ควบคุม 6 คน

โดยมีรองผอ.ศว.รอ.นางโนรี บุษราคัม
เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้
1.ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
2.การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
3.การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม