กศน. อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 กศน. อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ เฟสของดวงจันทร์
2. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
3. ฐานการเรียนรู้ จรวดขวดน้ำ
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

กศน.อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ เฟสของดวงจันทร์
2. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
3. ฐานการเรียนรู้ จรวดขวดน้ำ
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

กศน.อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ เฟสของดวงจันทร์
2. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
3. ฐานการเรียนรู้ จรวดขวดน้ำ
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

กศน.อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ เฟสของดวงจันทร์
2. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
3. ฐานการเรียนรู้ จรวดขวดน้ำ
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

กศน.อำเภอป่าติ้ว และ กศน.อำเภอพนา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และ กศน.อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ เฟสของดวงจันทร์
2. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
3. ฐานการเรียนรู้ จรวดขวดน้ำ
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์