กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 4-13 กันยายน 2561
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ชั้น ป.5
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้ความดันอากาศ
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้ปีกบางจำอวด
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่14ก.ย.2561
โรงเรียนบ้านแข้ 
ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t7e/1/16/1f52c.png");">????ฐานการเรียนรู้การสกัดDNAอย่างง่าย
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t5f/1/16/1f31e.png");">????ฐานการเรียนรู้อัศจรรย์พลังงานจากดวงอาทิตย์
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่15ก.ย.2561
โรงเรียนขุขันธ์
ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้มหัศจรรย์มวลเมฆ
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม วันที่19 ก.ย. 2561
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc6/1/16/1f680.png");">????ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t42/1/16/1f6e9.png");">????ฐานการเรียนรู้แบร์นูลลี
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t31/1/16/1f317.png");">????ฐานการเรียนรู้ทิศและเวลากลางวันกลางคืน
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม