นิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค  The Exhibition”


นิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค  The Exhibition”  เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักโรคอ้วนลงพุง และวิธีการเช็คตนเองอย่างง่ายๆ สำรวจพฤติกรรมการกินในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกาย จนกระทั่งเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากโรคอ้วนลงพุง และการแนะนำรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 โซน ดังนี้

1. FAT  Check Station  บอกถึงวิธีการเช็คตนเองอย่างง่ายว่ามีภาวะอ้วนลงพุงหรือไม่ ด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว สำรวจพฤติกรรมการกินในชีวิตประจำวันทั้งปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียมแลพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน และเรียนรู้การอ่านฉลากโภชนาการ
2. You are What You Eat  เป็นพื้นที่ที่ทำให้รู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อ ทัวร์อวัยวะ โดยจำลองนิทรรศการให้เป็นอวัยวะของคนเราทั้งหัวใจ ตับ ไต และแสดงให้เห็นว่าหากรับประทานอาหารแต่ละประเภทจะเกิดผลต่อร่างกายอย่างไร เช่น ความเค็ม ทำให้ร่างกายระบายน้ำออกได้ช้าลง และน้ำไปกีดขวางการเดินทางของเลือด จนกลายเป็นสาเหตุของโรคคสามดันโลหิตสูง เป็นต้น
3. Fit Fight Fat  แนะนำทางรอดจากโรคอ้วนลงพุงด้วยหลัก  3 อ. รวมถึง การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม และกินถูกส่วน เพิ่มผักและผลไม้ และรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากลาย เช่น การปั่นจักรยาน เป็นต้น