เชิญชวนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ค. 10 2559

เชิญชวนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เชิญชวนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
“ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน”
--------------------------------------------------------
กรุณาแจ้งชื่อผู้ประสานงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ
ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้ : http://www.roietsci.com/index.php/blog/download-news/send/1-root/30-
[โดยส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์]
ถึง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
๓๒ หมู่ ๒ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
ติดต่อสอบถามได้ที่ : ๐๔๓-๕๖๙-๓๔๐ , ๐๘๔-๔๒๘-๗๘๒๒
โทรสาร : ๐๔๓-๕๖๙-๑๗๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
--------------------------------------------------------


Read 2500 times Last modified on วันอังคาร, 10 พฤษภาคม 2559 08:54
Rate this item
(0 votes)

About The Author