×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 796

roietsci

roietsci

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการ ประเภทพนักงงานราชการทั่วไป
   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

          1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

          1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

          1.3 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

2. กลุ่มงานบริการ

          2.1 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   เอกสารประกอบการรับสมัคร

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 

เรื่อง อัตราการจัดเก็บรายได้ของสถานศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ : https://drive.google.com/file/d/1QrhLTzSWVryTLAg8mOX67OK9NZWV-Lbb/view?usp=sharing