roietsci

roietsci

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
พบกับกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น
   - ชมรมเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุจังหวัดร้อยเอ็ด


   - บิ๊กซี

ซูปเปอร์เซนเตอร์สาขาร้อยเอ็ด


   - วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด


   - เมเจอร์ซินิเพล็กซ์


   - อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

 ฯลฯ


และการแข่งขันต่างๆดังนี้
   - การแข่งขันนักบินน้อย (ป.4-6) (ม.1-3)


   - การแข่งขันตอบปัญหาการวิทยาศาสตร์ (ป.5-6)
   - การประกวดแข่งขันวงดนตรี


   - การประกวดแข่งขันขับร้องเพลง
ภายในงานชมนิทรรศการฟรี ท้องฟ้าจำลอง(30บาท/ท่าน)(รอบละ120ที่นั่ง) ทั้งหมด 8 รอบดังนี้
รอบแสดง :: 08:00น. 09:00น. 10.00น. 11:00น. 12:00น. 13:00น. 14:00น. 15:00น.


โดยมีกำหนดการดังนี้

16 ส.ค. 60   - การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง - หมอลำ
                  - การแข่งขันนักบินน้อย จรวดขวดน้ำ (แม่นยำ)
                  - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 60   - การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงสากล
                  - การแข่งขันนักบินน้อย เครื่องร่อน (ร่อนไกล)
                  - การแข่งขันนักบินน้อย จรวดขวดน้ำ (แม่นยำ) (กศน.)
18 ส.ค. 60   - การประกวดแข่งขันวงดนตรี
                  - การแข่งขันนักบินน้อย เครื่องบินพลังยาง (บินไกล)

รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศดังแนบ
ดาว์โหลดเอกสาร
การแข่งขันนักบินน้อย
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงสากล
การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
การประกวดแข่งขันวงดนตรี
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ สำหรับนักศึกษา กศน.

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา/คัดเลือก
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา/คัดเลือก
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ดาว์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา/คัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด


ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศดังแนบ

ดาว์โหลดเอกสาร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)