เวทีพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในประเด็น "การออกแบบกิจกรรมสุขภาวะ"

ก.พ. 25 2560

เวทีพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในประเด็น "การออกแบบกิจกรรมสุขภาวะ"

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภุมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
จัดเวทีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในประเด็น"การออกแบบกิจกรรมสุขภาวะ"
ณ ห้องประชุมนครา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่องค์ความรู้
และการออกแบบกิจกรรมสุขภาวะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
โดยกิจกรรมมีดังนี้
1. การบรรยาย ประเด็น "หลักการออกแบบและนำกิจกรรมสุขภาวะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดย อาจารย์เมธี ประทุมทา
2. Workshop ชุดสื่อความรู้และออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 3 ชุด คือ
ชุด "โรงเรียนปลอดบุหรี่"
ชุด "Killing Smmoking Bugs.
ชุด "ชีวิตเลือกได้"

รูปภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

Read 1725 times Last modified on วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2560 04:04
Rate this item
(0 votes)

About The Author