โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับภิกษุสามเณร

มี.ค. 02 2560

โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับภิกษุสามเณร

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับภิกษุสามเณร

สำหรับโรงเรียนมงคลญาณปริยัติ มีสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 75 รูป และคณะครูจำนวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ เฟสของดวงจันทร์
2. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
3. ฐานการเรียนรู้ กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

Read 1748 times
Rate this item
(0 votes)

About The Author