การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2560

ก.ย. 13 2560

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ผลการแข่งขัน
1.ระดับประถมศึกษา แข่งขันทั้งหมด 16 โรงเรียน

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย
โรงเรียนพวงคราม
โรงเรียนวัดมหาดไทย  
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดอ่างทอง

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ, โรงเรียนไตรภพวิทยา, โรงเรียนอนุบาลนครพนม, โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน
โรงเรียนปัญญาวิทย์, โรงเรียนอนุชนศึกษา, โรงเรียนอนุบาลพิจิตร, โรงเรียนชุมชนประทาย, โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
โรงเรียนเผดิมศึกษา, โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์, โรงเรียนบางสะพาน, โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันทั้งหมด 16 โรงเรียน

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนวัดมหาดไทย  

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนราษีไศล, โรงเรียนบ้านดงน้อย, โรงเรียนบางดีวิทยาคม, โรงเรียนธีรศาสตร์
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง, โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา, โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม, โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม, โรงเรียนทุ่งสง, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

Read 2004 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560 08:45
Rate this item
(0 votes)

About The Author