๙ (ก้าว) นี้...เพื่อพ่อ (ชมฟรีทุกกิจกรรม)

Oct 17 2017

๙ (ก้าว) นี้...เพื่อพ่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จัดโครงการ ๙ (ก้าว) นี้...เพื่อพ่อ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9
ขอเชิญชมท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการวิทยาศาสตร์
ชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2560

Read 353 times Last modified on Wednesday, 18 October 2017 07:00
Rate this item
(0 votes)

About The Author