roietsci

roietsci

ประกวดราคาจ้างนิทรรศการพลังงาน (พลังงานทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หรือที่เว็บไซต์ www.roietsci.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓ - ๕๖๙๓๔๐ ในวันและเวลาราชการ


1. ประกาศประกวดราคา
2. เอกสารประกวดราคา
3. ราคากลาง TOR นิทรรศการพลังงาน (พลังงานทดแทน)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2560 นายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ได้นำคณะข้าราชการและลูกจ้างศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ไปอบรมศึกษาดูงาน ณ โรงแรมบุษบารีสอร์ทแอนสปา จังหวัดเลย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้

1. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
2. สวนหินผางาม จังหวัดเลย
3. อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
4. พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนด่านซ้าย จังหวัดเลย
5. พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย
6. วัดเนรมิตรวิปัสสนา จังหวัดเลย

NASA: New World !! “TRAPPIST-1”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 NASA ได้แถลงข่าวการค้นพบครั้งสำคัญของโลก คือ ได้ค้นพบระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อาจมีสิ่งมีชัวิตสามารถอาศัยอยู่ได้มากที่สุดเท่าที่เราเคยสำรวจและค้นพบมา

โดย NASA ได้เรียกระบบนี้ว่า TRAPPIST-1 โดยมีความสำคัญดังนี้
1. ระบบดาวเคราะห์นี้เรียกว่า “TRAPPIST-1” เป็นระบบที่มีดาวฤกษ์เพียงดวงเดียว(คล้ายระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียว)
ซึ่งทำให้ระบบไม่ซับซ้อนจึงเอื้อต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตมากกว่าระบบที่มีดาวฤกษ์หลายดวง
2. ดาวฤกษ์หลักของระบบ TRAPPIST-1 เป็นดาวแคระห์แดง คือมีมวลและขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์มาก
และปล่อยแสงในย่านแสงสีแดง จึงเรียกดาวแคระแดง
3. ระบบ TRAPPIST-1 นี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ 40 ปีแสง ซึ่งถือว่าอยู่ไม่ไกลมากจนเกินไปนัก ทำให้สามารถสำรวจจากกล้องโทรทัศน์บนโลกได้ง่าย
และในอนาคตอันไกลโพ้นหากเทคโนโลยีพร้อมเราอาจสามารถเดินทางไปถึงได้
4. ระบบนี้ประกอบด้วยดาวเคราะห์ 7 ดวง และทั้ง 7 ดวงเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลก ถือเป็นครั้งแรกที่ค้นพบระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงกับดาวโลกทั้งหมด
5. ในบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง 7 ดวงนี้ พบว่ามีจำนวนถึง 3 ดวงที่อยู่ในระยะที่เอื้อต่อกากำเนิดสิ่งมีชีวิต
คือ อยู่ในระยะที่น้ำสามารถอยู่ในสถานะของเหลวได้
6. วงโคจรของดาวเคราะห์ทั้ง 7 ใกล้กว่าระบบสุริยะของเรา โดยดาวเคราะห์ TRAPPIST-1h ซึ่งอยู่ไกลที่สุด จะมีวงโคจรใกล้ดาวฤกษ์มากกว่าวงโคจรของพุธ
8. รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
8.1. ภาพจำลองแบบเคลื่อนไหวของระบบ TRAPPIST-1 แบบ 3 มิติ
สามารถเลือกชมดาวเคราะห์แต่ละดวงได้ (จับหมุนพลิกไปมาได้) หรือเลือกดูรูปแบบการโคจรของทั้งระบบ
https://exoplanets.nasa.gov/newworldsatlas/1969/

olsobfdqulDE1IvVzPi o
ภาพเปรียบเทียบขนาดดาว TRAPPIST-1 และดวงอาทิตย์

olsojz2151nEY3KfhMd o
ภาพดาวเคราะห์ทั้ง 7 เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

olsovofnmhFfb5eyqnq o
ภาพแสดงขอบเขตที่เหมาะแก่การให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตเมื่อเทียบกับระบบสุริยะ

olsp5si18Vh3TTD93Im o
ภาพจำลองขอบเขตที่น้ำจะสามารถอยู่ในสถานะของเหลวได้ของระบบ TRAPPIST-1

บทความนี้เอามาจาก สมาชิก เหนื่อยนักก็พักก่อน จากกระทู้
สรุปการแถลงข่าวการค้นพบ “TRAPPIST-1” ระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ แบบเข้าใจง่าย