กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา

โรงเรียนบ้านตะโก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
???? กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
???? กิจกรรมฐานการเรียนรู้ปั้นเมฆ
???? กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
การแสดงท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม