กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา
กศน.อำเภอธวัชบุรี 
วันที่18 กรกฎาคม 2561
ฐานการเรียนรู้STEM กังหันลมซุปเปอร์แมน
การแสดงทางท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม