กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์
???? กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
???? กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่น. วิทยาศาสตร์พื้นบ้าน
การแสดงทางท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม