กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t7e/1/16/1f52c.png");">????ฐานการเรียนรู้การสกัดDNAอย่างง่าย
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t5f/1/16/1f31e.png");">????ฐานการเรียนรู้อัศจรรย์พลังงานจากดวงอาทิตย์
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม