กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ระดับชั้น ม.3
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม