กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านสิริขุนหาร จังหวัด ศรีสะเกษ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน
กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกกับ SCIENCE SHOW
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม