กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กศน.อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ฐานการเรียนรู้ STEM ศึกษากังหันลมซุปเปอร์แมน
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม