กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
กศน.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ฐานการเรียนรู้วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม