กิจกรรมฐานการเรียนรู้STEM ศึกษา
ฐานการเรียนรู้วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนผ่านท้องฟ้าจำลอ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม