กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ปีกบางจำอวด
กิจกรรมฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม