กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา (ค้างคืน) วันที่12-13กันยายน 2562
กิจกรรมฐานการเรียนรู้สกัดDNAอย่างง่าย
กิจกรรมฐานการเรียนรู้กรดเบสในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
กิจกรรม walk Rally
กิจกรรมฐานการเรียนรู้กล้องโทรทัศน์เบื้องต้น
กิจกรรมดูดาว
กิจกรรมSTEMสะพานไม้ไอศครีม
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม