กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ วันท่ี22 พ.ย.62
ฐานการเรียนรู้ผจญภัยใต้วารี
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม