กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่11ธันวาคม2562
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ระดับชั้นป.5
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม