สถาบันกวดวิชา brain center จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สถาบันกวดวิชา brain center จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด โดยมีนางโนรี บุษราคัม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ กรด-เบสในชีวิตประจำวัน
2. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
3. ฐานการเรียนรู้ สบู่สมุนไพร
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

รูปภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์