กิจกรรมค่ายSTEMศึกษา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
กศน.อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ฐานการเรียนรู้ วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้ 
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม