การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อัพเดทรายชื่อ)

ก.ค. 19 2560

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” ระดับพื้นที่(ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร)
สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกำหนดการดังนี้
• วันที่ 14 มิถุนายน 2560              ส่งแบบฟอร์มแจ้งผู้ประสานงาน
• วันที่ 14 กรกฏาคม 2560            ส่งเอกสารการสมัครพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์
• วันที่ 21 กรกฏาคม 2560            คัดเลือกระดับพื้นที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
• วันที่ 20 สิงหาคม 2560              คัดเลือกระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

 

ดาว์โหลดเอกสาร
รายชื่อผู้สมัครการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มแจ้งชื่อผู้ประสานงาน
เอกสารการรับสมัคร
หลักเกณฑ์การประกวด
กำหนดการประกวด

Read 2249 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2560 01:43
Rate this item
(0 votes)

About The Author