การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 (อัพเดทรายชื่อ) Featured

ก.ค. 18 2560

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ได้จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

 
มี 2 ประเภท คือ

 

 


1.ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)


2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
*** โดยในระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์และยโสธร

สมัครและประกวดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
*** ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับพื้นที่ ต้องเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
มีกำหนดการดังนี้
• วันที่ 17 กรกฎาคม 2560              หมดเขตรับสมัคร
• วันที่ 26 กรกฏาคม 2560              ประกวดระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) ระดับพื้นที่
• วันที่ 27 กรกฏาคม 2560              ประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ระดับพื้นที่
• วันที่ 24 สิงหาคม 2560               ประกวดระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) ระดับประเทศ
• วันที่ 25 สิงหาคม 2560               ประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ระดับประเทศ


ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดรูปสถานที่ (ใช้ในการประกวดระดับพื้นที่และระดับประเทศ)

 


 
  DSC 0001

ดาว์โหลดเอกสาร
รายชื่อผู้เข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่ (Science Show)
เกณฑ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่
เกณฑ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ

Read 2254 times Last modified on วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560 04:22
Rate this item
(1 Vote)

About The Author