กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 
วันที่ 18 มิ.ย.2562
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้กะหล่ำปีเปลี่ยนสี
ฐานการเรียนรู้การทดสอบวิตามินซี
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
กศน.อำเภอสหัสขันธ์
วันที่ 19 มิ.ย.2562
ฐานการเรียนรู้วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
กศน.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ฐานการเรียนรู้วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ฐานการเรียนรู้วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
กศน.อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม