×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 796

roietsci

roietsci

 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1htW4x_wZ5cdPggh5xnAOfOHmjqdrHiUv/view?usp=sharing

63 03 31

ประกาศ จากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
จึงขอปิดงดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563
เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

รายละเอียดดังแนบ : https://drive.google.com/…/1HSbNP6eJ4mJXmCREuDI_5MloK…/view…

63 03 18