กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา 
กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ฐานการเรียนรู้ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tec/1/16/1f697.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc3/1/16/1f4a8.png");">????
- วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t3c/1/16/1f6e3.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfc/1/16/1f68f.png");">????
- การเรียนรู็ผ่านท้องฟ้าจำลอง https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta/1/16/1f4fd.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t57/1/16/1f39e.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t49/1/16/1f320.png");">????
- การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2f/1/16/1f9ec.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f9a0.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t80/1/16/1f52e.png");">????

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม