โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
และนายกฤตติยะ อุทุมภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองธวัชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ วงจรไฟฟ้าอย่าง่าย
2. ฐานการเรียนรู้ วงจรชีวิตสัตว์
3. ฐานการเรียนรู้ สนุกกับแม่เหล็ก
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล จังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ มหัสจรรย์ผัก ผลไม้ 5 สี
2. ฐานการเรียนรู้ สนุกกับการจม-ลอย
3. ฐานการเรียนรู้ สนุกกับแม่เหล็ก
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดงสวางวิทยายน จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 94 คน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ ภาพยนตร์ 3 มิติ (ภาพติดตา)
2. ฐานการเรียนรู้ ปีกบางจำอวด
3. ฐานการเรียนรู้ กะหล่ำปลีเปลี่ยนสี
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2560 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ เฟตดวงจันทร์
2. ฐานการเรียนรู้ ขนาดของระบบสุริยะ
3. ฐานการเรียนรู้ สนุกกับความคิดสร้างสรรค์
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ สกัด DNA อย่างง่าย
2. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
3. ฐานการเรียนรู้ สารปนเปื่อน
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์