กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนภัทรดล ชั้น ป.4,ป.6
ฐานการเรียนรู้ปั้นเมฆ
ฐานการเรียนรู้ระบบสุริยะ 3D
ฐานการเรียนรู้สนุกกับ Science Show
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เฟสดวงจันทร์
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านสิริขุนหาร จังหวัด ศรีสะเกษ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน
กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกกับ SCIENCE SHOW
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
ฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
ฐานการเรียนรู้สกัด DNA อย่างง่าย
ฐานการเรียนรู้อัศจรรย์พลังงานจากดวงอาทิตย์
ฐานการเรียนรู้ STEM ศึกษา กังหันลมซุปเปอร์แมน
กิจกรรม Walk rally
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2562
ฐานการเรียนรู้ STEM ศึกษา ตามล่าหาสมบัติ
ฐานการเรียนรู้ปั้นเมฆ
ฐานการเรียนรู้ความดันอากาศ
ฐานการเรียนรู้ทิศและเวลา
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม