กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ วันท่ี22 พ.ย.62
ฐานการเรียนรู้ผจญภัยใต้วารี
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM (ค้างคืน)
วันที่ 26-27พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ระดับชั้น ม.1-ม.3
ฐานการเรียนรู้ผจญภัยใต้วารี
ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์
ฐานการเรียนรู้สกัดDNA อย่างง่าย
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
กิจกรรมดูดาว

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์
ฐานการเรียนรู้กรดเบสในชีวิตประจำวัน
ฐานการเรียนรู้มหากาฬกับดักครอบจักรวาล
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่11ธันวาคม2562
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ระดับชั้นป.5
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา 3วัน2คืน
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผจญภัยใต้วารี
กิจกรรมฐานการเรียนรู้STEMศึกษาวิ่งให้เร็วไวทางไกลแค่ไหนก็ไปถึงได้
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผจญไพรไปกับสายลม
กิจกรรมดูดาว
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม